Trainingen

De trainingen zijn gebaseerd op de principes van het Rots & Waterprogramma (R&W) en de methode B (Bertha Verschueren). Ze worden op de behoefte van de doelgroep gericht en op maat gemaakt. In mijn trainingen gaat het om: samen spelen, samen werken in respectvolle omgang met elkaar en uiteindelijk zelf de verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun gedrag. De deelnemers krijgen echt een zetje mee om beter uit de verf te komen in hun sociale contacten en het maken van eigen keuzes.

Praktisch gezien krijgen de deelnemers een mix van fysieke en mentale oefeningen en reflectie voorgeschoteld. Ze werken aan steviger te staan en hun lijf te beheersen waarbij een goede ademhaling belangrijk is. Daardoor hebben ze meer controle over hun emoties en gedachten. Ze ontdekken hun grenzen en die van anderen, én manieren om goed met die grenzen om te gaan. Ze ervaren hun kracht en kunnen die positief inzetten. Ze leren omgaan met ruzies en hun boosheid. Uiteindelijk uit zich dit in groter zelfvertrouwen en beter voor zichzelf durven opkomen.

Een door mij voor deze trainingen ontwikkeld werkboek biedt de deelnemers de gelegenheid om thuis de behandelde stof met de ouders/verzorgers nog eens door te nemen.

Wilt u nog meer weten neem dan gerust contact op met mij.

Chinees Boksen