Opleidingen

Opleiding.

1971 – 1974 Pedagogische Academie. Onderwijzer basisschool.
1976 – 1979 Katholieke Academie voor Lichamelijke Opvoeding, Docent Lichamelijke Opvoeding.
2002 – 2016 De volgende cursussen in R & W afgerond:

 • Advanced trainer;
 • Voor kinderen met autismespectrumstoornissen;
 • Werken met psychosociaal trauma;
 • Voor leerlingen in het basisonderwijs.
 • Focus op meisjes en vrouwen;
 • Werken met kinderen met een fysieke beperking;
 • Werken met het gezin

2011 – Cursus methode B, speciaal gericht op het verzorgen van trainingen voor leerlingen in het basisonderwijs.
2006 – 2008 “Coach van Collega’s”. Roos Luyten Advies en begeleiding bij veranderingsprocessen.
2015  Zesdaagse coaching training “Persoonlijk leiderschap”. Kuijpers & van Gennip Consultancy.
2017 – NVTH Post HBO.    Psychosociale Basiskennis volgens PLATO-eindtermen.Communicatieve en therapeutische basisvaardigheden, Nederlandse Gezondheidszorg (wet en ethiek), Levenslooppsychologie, Medische Basiskennis incl. Farmacologie en Psychopathologie.
2019 – Het Balkon. Basistraining Coachen met Voice Dialogue.

Behandelde thema’s:

 • Het psychologische model ‘Pychology of Selves’.
 • Technieken en basisprincipes van de Voice Dialogue methode.
 • Randvoorwaarden, indicaties en contra-indicaties voor het werken met Voice Dialogue.
 • Voice Dialogue in groepen.

2019- Boksend Opvoeden basis en gevorderd. Annie Joosten Lamey.
2019 – 2020 Cursus Didactisch Krachtgericht Coachen. Hoge School Arnhem/Nijmegen (HAN).

2020 – Het Balkon. Vervolgopleiding Voice Dialoque.

Behandelde thema’s:

 • Wat zijn de achtergronden van onze gevoelens van kwetsbaarheid en hoe  beschermen we onszelf daar tegen?
 • Zorgvuldig werken met kwetsbare delen en het Innerlijke Kind.
 • Het ontstaan van verstoten ikken.
 • Diverse ingangen om verstoten ikken op te sporen.

Ervaring

1972 – 1994 Hoofdtrainer en coach. Verschillende tennisverenigingen.
1979 –  2020. Werkzaam op het Elzendaalcollege te Gennep (VMBO met
Mavo/Havo/VWO onderbouw)  als docent lichamelijke opvoeding en mentor.
2002 – 2020. Rots & Watertrainer op het Elzendaalcollege en vanaf 2007 coördinator Rots & Water.    2008 – 2020. Personal Coach van collega’s op het Elzendaalcollege.

2002 – heden. Workshops en EDIT’s  R&W in binnen – en buitenland.

2011 – heden. A La Cumbre met trainingen voor Primair – en Voortgezet Onderwijs.

2016 – heden. Personal Coach privé.